Aanmelding & plaatsing

Inschrijven vindt plaats aan de hand van het inschrijfformulier. Dit formulier is tevens verkrijgbaar op de peuterspeelzaal en kan daar (of in de brievenbus van de peuterspeelzaal) ook ingeleverd worden. Tegelijk met het inschrijfformulier vult u een machtigingsformulier in voor automatische betaling van het inschrijf- en peutergeld. Lees voor het afhandelen van de inschrijving eerst ons plaatsingsbeleid door.

Voor plaatsing in de VVE-groep dient u eveneens een geldige indicatie van het consultatiebureau in te leveren.

Peuters mogen op de peuterspeelzaal komen spelen vanaf de leeftijd van twee jaar. De volgorde van aanmelding gebeurt aan de hand van de inschrijfdatum, echter een peuter met een VVE-indicatie krijgt voorrang.

We werken met vaste groepen van maximaal 16 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers. De groepen zijn twee vaste dagdelen per week ingedeeld. Zie menu “Openingsdagen”. We houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur, maar het kan zijn dat een groep vol is en dat er in een andere groep wel plaats is. Wanneer er een plaats vrij is voor uw peuter, neemt de teamleidster contact met u op.

Zodra uw peuter vier jaar is geworden, wordt de plaatsing automatisch beëindigd. De automatische incasso wordt eveneens stopgezet. U hoeft hiervoor geen aparte afmelding naar ons te sturen.

De peuterbijdrage bedraagt vanaf 2022 € 9,30 per uur. Of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of Peutertoeslag van de gemeente is afhankelijk van uw gezinssituatie en inkomen. 

Van de Gemeente Zaltbommel krijgt u max. 8 uur per week vergoed. Is dit in uw geval van toepassing, neem dan contact op met de peuterspeelzaal.

Heeft uw kind een VVE indicatie dan ontvangt u de eerste 8 uur van de gemeente Zaltbommel. Voor de overige uren kunt u een toeslag aanvragen zoals boven beschreven.