Documenten

Op deze pagina staan alle documenten opgesomd per categorie. De documentatie is veelal in pdf-formaat. Invulformulieren zijn in Word opgemaakt. Indien u daar geen gebruik van kunt maken dan verzoeken we u contact op te nemen zodat de formulieren toegezonden kunnen worden en handmatig in worden gevuld.

In dit tabblad vind je alle invulformulieren waar we op de pagina’s ook naar verwijzen. Nu makkelijk en overzichtelijk bij elkaar.

Inschrijven kinderen190618_inschrijfformulier.pdf
Machtigingsformulier peuterbijdrage190128_machtigingsformulier.pdf
Onderteken toestemmingsverklaring Whatsapp190402_Toestemmingsverklaring_WhatsApp_groep.pdf
KlachtenformulierKlachtenformulier_Bengelenbak.pdf

In dit tabblad onze beleidsregels en -plannen:

Privacy beleidPrivacybeleid_Bengelenbak.pdf
PlaatsingsbeleidPlaatsingsbeleid_Bengelenbak.pdf
VeiligheidsbeleidVeiligheidsbeleid_Bengelenbak.pdf
Pedagogisch beleidsplanPedagogisch beleidsplan_-_versie_2020_Bengelenbak.pdf

In dit tabblad de bestuurlijke documenten:

Notulen ledenvergadering 09-2019190905_Notulen_ledenvergadering_PSZ_de_Bengelenbak.pdf
Jaarverslag 2018Jaaroverzicht_2018.pdf
Jaarverslag 2019Jaaroverzicht 2019.pdf

Hier het meest actuele GGD inspectierapport van onze peuterspeelzaal:

GGD inspectierapport 2019GGD-inspectierapport_Bengelenbak_KDV_Brakel.pdf