Ouderpagina

Op deze pagina vind u allerlei nuttige informatie die op u als ouder / verzorger van toepassing is.

De pagina bevat de onderstaande sub pagina’s:

Medewerking activiteiten

Elk jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals Sinterklaas, deelname aan de Ponymarkt en andere acties. U wordt door de juf tijdig op de hoogte gesteld wat van u wordt verwacht.

Ledenvergadering

Hier heeft u de mogelijkheid mee te beslissen over ons beleid ten aanzien van uw kind.

Aansprakelijkheid

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging aan kleding en meegebracht speelgoed.

Stagiaires

Regelmatig zijn er binnen onze peuterspeelzaal stagiaires werkzaam. Zij zullen in het kader van hun opleiding bepaalde opdrachten met de peuters doen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden bij het inschrijven van uw peuter.

Verschoning

Wanneer uw kind nog niet zindelijk is, vormt dit geen enkele belemmering om te worden toegelaten op de peuterspeelzaal. Geef wel altijd een schone luier mee met billendoekjes. Als u thuis bezig bent met zindelijk worden, geef dat dan even door op de peuterspeelzaal, zodat er rekening mee gehouden kan worden. Er is op de peuterspeelzaal kleding voor ongelukjes, maar beter is het om zelf een schone onderbroek en broek mee te geven.

Voedingsbeleid

Met elkaar eten en drinken biedt een moment van rust. De peuters wachten op elkaar en hebben contact met elkaar en de juf. De maaltijd halverwege de ochtend of middag gaat gepaard met een vast ritueel: het zingen van een liedje.

Ieder kind neemt van thuis een (ongeschild) stuk fruit of een portie bv. druiven mee en iets te drinken (geen frisdrank) in een beker of pakje. De juf schilt en snijdt het fruit nadat zij haar handen gewassen heeft. De kinderen maken zelf hun keuze uit de schaal met fruit en eten zelfstandig. Als het fruit op is, krijgen de peuters een klein biscuitje. De juf houdt hierbij rekening met het dieet van een peuter of de voorkeur van ouders voor andere voeding van hun peuter. Als afsluiting wordt er wederom een liedje gezongen.

Wanneer juffen of peuters trakteren, dan doen zij dat zoveel mogelijk met gezonde, lekkere dingen die weinig of geen suiker bevatten. Bij speciale gelegenheden, zoals een verjaardag van de juf, Sinterklaas en Kerst wordt ook iets minder gezond gegeten.

Bij warm weer krijgen de kinderen extra te drinken (water of limonade).

Bijzondere omstandigheden

Bij bijzondere omstandigheden, zoals geboorte, sterfgeval, verhuizing, scheiding of als de juffen dat noodzakelijk vinden, kunnen peuters thuis blijven. Wij vinden het belangrijk dat de mogelijkheid bestaat om een poosje rust te hebben. Dit kan een periode zijn tot een vakantie (na de vakantie weer proberen) of voor een bepaalde tijd. Dit alles in overleg tussen ouders en de juf. Het plekje van uw peuter in de groep kan worden vrijgehouden, maar dan moet het peutergeld ook doorbetaald worden. Wilt u dit niet en uw peuter wil weer komen spelen, dan wordt gekeken in welke groep er nog plaats is.

Ziekte

Als uw peuter ziek is en niet naar de peuterspeelzaal kan komen, vinden wij het fijn als u dat even telefonisch bij ons meldt: 06-10147636. Mocht uw kind langer dan twee weken ziek zijn, neem dan contact op met één van de juffen. In het geval van een besmettelijke ziekte bij uw kind of in uw directe omgeving dient de peuterspeelzaal direct op de hoogte gebracht te worden. Uw kind mag in de periode dat de ziekte besmettelijk is, niet naar de peuterspeelzaal komen; dit is vastgelegd in het protocol Besmettelijke ziekten. Op de peuterspeelzaal wordt geen medicatie verstrekt en worden geen medische handelingen verricht!

Hoofdluis

Om hoofdluis zoveel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te kunnen behandelen, wordt op de peuterspeelzaal hoofdluis controle uitgevoerd door een persoon die ervaren is in het constateren van hoofdluis. Alle kinderen worden periodiek gecontroleerd en u wordt op de hoogte gebracht van de uitslag.

Indien u zelf bij uw kind hoofdluis heeft geconstateerd, dient u de juf hiervan direct op de hoogte te brengen, zodat deze maatregelen kan treffen om verspreiding van de hoofdluis te voorkomen. Zolang uw kind hoofdluis heeft, mag het niet naar de peuterspeelzaal komen, zoals is vastgelegd in het protocol Hoofdluis.

Samenwerking met het consultatiebureau

De peuterspeelzaal werkt nauw samen met het consultatiebureau op het gebied van indicering voor VVE. Daarnaast is de consultatiebureauverpleegkundige af en toe aanwezig tijdens het koffie / thee drinken op de peuterspeelzaal om vragen te beantwoorden van ouders. Tevens komt zij regelmatig een poosje observeren hoe de peuters zich ontwikkelen op de peuterspeelzaal.

Schoolfotograaf

Ieder jaar komt een schoolfotograaf langs op de peuterspeelzaal. De peuters worden gezamenlijk en ieder afzonderlijk op de foto gezet. Daarnaast is er gelegenheid een foto te laten maken met broertje(s) en/of zusje(s). Dit alles uiteraard geheel vrijblijvend.

Uitstapjes

Regelmatig worden er met de peuters uitstapjes gemaakt naar een boerderij, bakker, brandweer, dokter, slager, manege, tandarts of dierenwinkel. Op de peuterspeelzaal krijgen we ook jaarlijks bezoek van onder andere de kapper. Bij het inschrijven van uw peuter geeft u toestemming dat uw peuter mee mag naar deze uitstapjes. Mocht u het leuk vinden om zelf een keer mee te gaan, geef dit dan aan bij de juf!