Werkwijze

Uk & Puk

Op Peuterspeelzaal De Bengelenbak wordt gewerkt door middel van de methode Uk & Puk. Deze methode is ontwikkeld voor kinderen vanaf ongeveer 2,5 jaar en een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in Uk & Puk aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. De tien verschillende thema’s waaruit dit programma is opgebouwd, zijn afgestemd op de directe belevingswereld van de kinderen. De activiteiten zijn speels en worden op een ongedwongen manier verweven in het normale dagritme van de peuterspeelzaal. Puk is de naam van een pop die een belangrijke rol speelt in het programma. Door middel van deze pop word het kind betrokken bij de thema’s. Op de illustraties in dit boekje ziet u Uk & Puk. De methode Uk & Puk sluit aan op de methode Schatkist waarmee gewerkt wordt in groep 1 en 2 van de basisschool.

VE

Peuterspeelzaal De Bengelenbak biedt ruimte aan Voorschoolse Educatie (VE). De VE-groep lijkt in veel opzichten op onze andere groepen op de peuterspeelzaal. Het is een veilige en vertrouwde omgeving waarin het kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen. VE geeft jonge kinderen een extra steuntje in de rug om zo een goede start te kunnen maken in het basisonderwijs. Dat extra steuntje kan nodig zijn op het gebied van de taalontwikkeling, maar ook op het gebied van de sociaal-emotionele, creatieve, cognitieve of lichamelijke ontwikkeling.

Bij de VE-groep zijn altijd twee pedagogisch medewerkers aanwezig, waarvan er altijd minimaal één een VE certificering heeft.

Voor wie is VE bedoeld?

De peuterspeelzaal werkt nauw samen met het consultatiebureau op het gebied van VE. Het consultatiebureau geeft een indicatie voor peuters die in de VE-groep geplaatst zouden moeten worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

De rol van de ouders / verzorgers

Wij vinden het belangrijk om de ouders / verzorgers te betrekken bij de ontwikkeling die peuters doormaken in de VE-groep. Het is daarom de bedoeling dat u minimaal vier keer een kijkje komt nemen op de peuterspeelzaal gedurende de tijd dat uw kind in de VE-groep zit.